(644) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie zobligowania firmy Anton Röhr do dobudowy wału ochronnego

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF