(630) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie ul. Leśnej w Krośnie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF