(629) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o pomoc dla mieszkańców zalewnych wodą na narożniku ul. Akacjowej i Torowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF