(628) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie ul. Słonecznej w Krośnie

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF