(627) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o likwidację wyrw w nawierzchni ul. Piotrowskiej w Daszewicach

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF