(626) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o przygotowanie pisemnej informacji na temat zaawansowania prac planistycznych dotyczących mpzp dla terenów dzikiej zabudowy w Dymaczewie Nowym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF