(625) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o utworzenie na str. www.mosina.pl zakładki oraz wydanie publikacji poświęconej laureatom Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF