(624) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie komunikacji na Osiedlu Leśnym w Czapurach

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF