(623) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie środków do dyspozycji sołectw i osiedli.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF