(622) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF