(621) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie upamiętnienia ppłk. Stanisława Kasznicy i ppor. Jana Kasznicy

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF