(619) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykoszenia rowów i poboczy na trasie Mosina-Stęszew.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF