(618) Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie budowy chodnika na ul. Skrytej w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF