(616) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w różnych sprawach

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF