(615) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie odwodnienia ulic.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF