(613) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o przekazanie podziękowania OSP za pomoc w ratowaniu przed zalewaniem posesji na Osiedlu nr 3 w Mosinie

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF