(612) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF