(611) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wyznaczenia do ewentualnej wycinki 87 drzew wzdłuż drogi w Bolesławcu, związanego z przewidywaną naprawą drogi.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF