Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych