(610) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie "witaczy" na granicy Gminy Mosina.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF