(608) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie informowania mieszkańców o MPZP.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF