(607) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zmian budżetowych na rok 2013.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF