(606) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie obsługi prawnej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF