(602) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie drogi dojazdowej do firmy Anton Rohr.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF