(601) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przyznania nagród i wygospodarowania pomieszczenia dla wolontariuszy opiekujących się psami z przytuliska.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF