(600) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie działek 126/1, 126/2, 126/3 - obręb geodezyjny Czapury.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF