(599) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie jednego z platanów na ul. Dworcowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek oraz pismo przekazujące sprawę.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF