(598) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie jazu na Kanale Mosińskim w Bolesławcu

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF