(597) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kontroli funkcjonowania Straży Miejskiej w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź PDF