(596) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2010-2013

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF