(595) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planu pracy Straży Miejskiej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF