(594) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wykorytowania ul. Jaworowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF