(593) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie niewyrównania ul. Kasprowicza.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF