(592) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie miejsc parkingowych na pl. 20 Października.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF