(591) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie stanowisk postojowych na parkingu przy ul. Garbarskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF