(590) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie zapraszania na zebrania z mieszkańcami radnych z danego okręgu wyborczego.

Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF