(589) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie budowy chodnika na ul. Skrytej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF