(588) Zapytanie radnego Jacka Rogalki w sprawie podania przyczyn podpisania bezprzetargowo umowy na konserwację i usuwanie usterek wodno-kanalizacyjnych w strukturze placówek oświatowych z fi

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF