(587) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie podania wpływu podatków z osiedla nr 4 za Barwą

Wniosek i pismo przekazujące sprawę do Burmistrza Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowiony wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF