(584) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Dymaczewie Starym

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF