(586) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia Olszynki i Samicy.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Pierwsza udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF