(585) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia parku, utwardzenia ul. Góreckiej, podania terminu objazdu do Nowego Krosna.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Pierwsza udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF