(583) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie rozwiązania problemu odwodnienia narożnika ul. Czereśniowej i ul. Sowinieckiej w Mosinie

Wnioski i zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF