(582) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o spowodowanie wykonania wzmocnienia krawężnika i remontu nawierzchni zatoki parkingowej drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie sprawy zarządcy drogi.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF