(581) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o spowodowanie wytyczenia i właściwego oznakowania przejścia pieszego przy dwustronnym przystanku PKS w Rogalinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie sprawy zarządcy drogi.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF