(578) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie pasa drogowego na ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF