(577) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o udzielenie informacji w sprawie umowy dzierżawy z syndykiem Swarzędz Meble S.A.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Informacja o terminie udzielenia odpowiedzi.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF