(576)Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie budowy zatoki autobusowej na ul. Mostowej w Mosinie.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF