(575) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie utwardzenia zjazdów z ul. Sowinieckiej w Mosinie.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF