(574) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie porządkowania ulic z nieczystości po zimie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF